Hakkımızda

    Topluluğumuzun tiyatro anlayışının temelini, oyuncunun olanaklarını açığa çıkaracak Grotowskici yoksul tiyatronun estetik içeriği ve tiyatroya bakışı oluşturmaktadır. Metnin, dekorun, vs.’nin değil oyuncunun ve oyunun esas olduğu ve her şeyin oyuncunun duygu, beden, ses olanaklarını gösterebilecek, açığa çıkarabilecek bir düzlemde ele alınması gerektiği, topluluğumuzun anlayışını oluşturmaktadır. Fakat öte yandan gerek metin düzleminde, gerek sahneleme düzleminde ve gerekse dramaturjik anlamda tiyatronun köşe taşlarını oluşturan dinamiklere de gözünü kapatmış bir topluluk değildir Arte Oyuncuları. 


   Artaud’nun, duyguları sarmalayan rasyonel algılara saldırma ve seyirci duygusunu açığa çıkarma eylemini görmekte, jestlerin, seslerin, hareketin ve eylemin somut etkilerini önemsemektedir. Brechtiyen estetiğin politikliğine asla kayıtsız değildir. Meyerhold’ün biyo-mekaniğini işlevli ve değerli bulmaktadır. Arte Oyuncuları için bütün bu dinamiklerle deneysel düzlemde buluşmak gerekmektedir ve buluşmayı arzulamaktadır. Bu anlamıyla Arte Oyuncuları kendini daha çok deneysel araştırmalar doğrultusunda bir laboratuvar tiyatrosu olarak tarif ve inşa etmeyi hedeflemektedir.


   Arte Oyuncuları, çimentosu 1 yazar-yönetmen, 3 oyuncu ve 1 tasarımcıdan oluşan yeni bir topluluktur. Topluluk yeni olmasına rağmen bileşenlerin tiyatro ile mesaisi oldukça eskidir. Yazar ve yönetmen DTCF Tiyatro Bölümü, Tiyatro Tarihi ve Teorisi bölümünden mezun, yüksek lisansını Dokuz Eylül GSF Sahne Sanatları bölümünde tamamlamış ve halen aynı bölümde doktorasını yapmaktadır. İki oyuncusu Selçuk Üniversitesi’nde oyunculuk okumuş, biri halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde yüksek lisans yapmakta, diğeri yine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamış ve aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmekte, aynı zamanda Oyunculuk Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak dersler vermektedir. Bir diğer oyuncusu Mersin Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Ankara Üniversitesi E.P.Ö. Eğitiminde Yaratıcı Drama Yüksek Lisans mezunudur. Uzun yıllar Polonya’da Grotowski temelli çalışmalarda bulunmuş ve halen Grotowski temelli fiziksel aksiyon üzerine workshoplar gerçekleştirmektedir.

Ekibimiz

BÜLENT YILDIZ

image80

YAZAR / YÖNETMEN

GÜLŞAH KOCABIYIK

image81

OYUNCU

YİĞİT KOCABIYIK

image82

OYUNCU

CANAN KESEBİR

image83

OYUNCU

KUTAY VARLIK

image84

PRODÜKSİYON VE SAHNE AMİRİ

TUTKU ERDEM

image85

ASİSTAN